Oplossingsgerichte therapie

Deze therapievorm kan veelzijdig ingezet worden. Zoals bij gezins- en relatieproblemen, depressiviteit, dwangstoornissen, (eet)verslavingen en stress, en wordt steeds meer ingezet voor problemen bij jeugd en opvoeding, jeugdigen met gedragsproblemen in de school en jongeren die weglopen.

Ik onderzoek samen met jou welke mogelijkheden je al in huis hebt om de te verbeteren situatie aan te pakken. Deze therapie is kortdurend (gemiddeld 5 sessies) en resultaatgericht. Tijdens de sessies word je gestimuleerd om oplossingen te bedenken die jezelf al in huis hebt, maar nog niet voldoende gebruikt.  Alternatieve therapie kan hierbij ondersteuning bieden.